Đài Truyền thanh – Tiếp hình thị xã Ninh Hòa

[ad_1]

Đài Truyền thanh – Tiếp hình thị xã Ninh Hòa

Dai Truyen thanh – Tiep hinh thi xa Ninh Hoa
Mã Số Thuế: 4200724938
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 205 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Ninh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-09-2006
Tổng số nhân viên trong công ty: 13
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Mai Hữu Hoà Mai Hữu Hòa
Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Những câu hỏi liên quan tới Đài Truyền thanh – Tiếp hình thị xã Ninh Hòa

Mã số thuế của Đài Truyền thanh – Tiếp hình thị xã Ninh Hòa?

✓ Trả lời: 4200724938

Số điện thoại liên hệ Đài Truyền thanh – Tiếp hình thị xã Ninh Hòa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Đài Truyền thanh – Tiếp hình thị xã Ninh Hòa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Đài Truyền thanh – Tiếp hình thị xã Ninh Hòa?

✓ Trả lời: Số 205 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Giám đốc của Đài Truyền thanh – Tiếp hình thị xã Ninh Hòa là ai?

✓ Trả lời: Mai Hữu Hoà Mai Hữu Hòa

Ngành nghề chính của Đài Truyền thanh – Tiếp hình thị xã Ninh Hòa?

✓ Trả lời: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

[ad_2]