Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và du lịch Thuỷ Cát

[ad_1]

Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và du lịch Thuỷ Cát

Cong ty TNHH thuong mai, dich vu va du lich Thuy Cat
Mã Số Thuế: 4200662946
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 06 Ngô Thời Nhiệm, Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-11-2006
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-11-2006
Tổng số nhân viên trong công ty: 15
Năm tài chính: 2006
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Châu Nguyễn Thị Kim Châu
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và du lịch Thuỷ Cát

Mã số thuế của Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và du lịch Thuỷ Cát?

✓ Trả lời: 4200662946

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và du lịch Thuỷ Cát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và du lịch Thuỷ Cát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và du lịch Thuỷ Cát?

✓ Trả lời: 06 Ngô Thời Nhiệm, Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và du lịch Thuỷ Cát là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Kim Châu Nguyễn Thị Kim Châu

Ngành nghề chính của Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và du lịch Thuỷ Cát?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]