Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Mây Tre Việt

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Mây Tre Việt

Tiếng Anh:

MAYTREVIET CO.,LTD

Cong Ty TNHH Thuong Mai & San Xuat May Tre Viet
Mã Số Thuế: 4201121964
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: thôn Đắc Lộc – Xã Vĩnh Phương – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 19-10-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-10-2009
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Trương Thị Tuyết Vân Trương Thị Tuyết Vân
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Mây Tre Việt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Mây Tre Việt?

✓ Trả lời: 4201121964

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Mây Tre Việt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Mây Tre Việt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Mây Tre Việt?

✓ Trả lời: thôn Đắc Lộc – Xã Vĩnh Phương – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Mây Tre Việt là ai?

✓ Trả lời: Trương Thị Tuyết Vân Trương Thị Tuyết Vân

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Mây Tre Việt?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

[ad_2]