Công ty CP Nhân Hòa Hợp

[ad_1]

Công ty CP Nhân Hòa Hợp

Cong ty CP Nhan Hoa Hop
Mã Số Thuế: 4201060856
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 08 Lê Đại Hành, Phước Tiến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 17-06-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-07-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Trí Nguyễn Sỹ Trí
Ngành nghề chính: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

Những câu hỏi liên quan tới Công ty CP Nhân Hòa Hợp

Mã số thuế của Công ty CP Nhân Hòa Hợp?

✓ Trả lời: 4201060856

Số điện thoại liên hệ Công ty CP Nhân Hòa Hợp?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty CP Nhân Hòa Hợp chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty CP Nhân Hòa Hợp?

✓ Trả lời: 08 Lê Đại Hành, Phước Tiến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty CP Nhân Hòa Hợp là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Sỹ Trí Nguyễn Sỹ Trí

Ngành nghề chính của Công ty CP Nhân Hòa Hợp?

✓ Trả lời: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

[ad_2]