Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thanh Yến

[ad_1]

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thanh Yến

Cong ty TNHH Dich vu va Thuong mai Thanh Yen
Mã Số Thuế: 4200724945
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 113A/1 Cồn Giữa, Xương Huân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 31-12-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-01-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Tài Đặng Văn Tài
Ngành nghề chính: Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thanh Yến

Mã số thuế của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thanh Yến?

✓ Trả lời: 4200724945

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thanh Yến?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thanh Yến chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thanh Yến?

✓ Trả lời: 113A/1 Cồn Giữa, Xương Huân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thanh Yến là ai?

✓ Trả lời: Đặng Văn Tài Đặng Văn Tài

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thanh Yến?

✓ Trả lời: Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

[ad_2]