Công Ty TNHH Tm & Dv Bình Tâm

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm & Dv Bình Tâm

Cong Ty TNHH Tm & Dv Binh Tam
Mã Số Thuế: 4201956515
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 01 Đường số 8, Khu Đô Thị Hà Quang 1, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 26-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Đặng Minh Phú
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm & Dv Bình Tâm

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm & Dv Bình Tâm?

✓ Trả lời: 4201956515

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm & Dv Bình Tâm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm & Dv Bình Tâm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm & Dv Bình Tâm?

✓ Trả lời: 01 Đường số 8, Khu Đô Thị Hà Quang 1, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Tm & Dv Bình Tâm là ai?

✓ Trả lời: Đặng Minh Phú

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm & Dv Bình Tâm?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]