Công Ty TNHH Dv & Tm Lộc Phát

[ad_1]

Công Ty TNHH Dv & Tm Lộc Phát

Cong Ty TNHH Dv & Tm Loc Phat
Mã Số Thuế: 4201956508
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô số 10 – LK29 đường số 2, Khu đô thị Mỹ Gia, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 26-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhật Bình
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dv & Tm Lộc Phát

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dv & Tm Lộc Phát?

✓ Trả lời: 4201956508

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dv & Tm Lộc Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dv & Tm Lộc Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dv & Tm Lộc Phát?

✓ Trả lời: Lô số 10 – LK29 đường số 2, Khu đô thị Mỹ Gia, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Dv & Tm Lộc Phát là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Nhật Bình

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dv & Tm Lộc Phát?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]