Công Ty Cổ Phần Vdv Nha Trang

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Vdv Nha Trang

Tiếng Anh:

VDV NHA TRANG JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Vdv Nha Trang
Mã Số Thuế: 4201956385
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tầng 5, Văn phòng Nha Trang Center, Số 20 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 25-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Lê Trọng Khoa
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Vdv Nha Trang

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Vdv Nha Trang?

✓ Trả lời: 4201956385

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Vdv Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Vdv Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Vdv Nha Trang?

✓ Trả lời: Tầng 5, Văn phòng Nha Trang Center, Số 20 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Vdv Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Lê Trọng Khoa

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Vdv Nha Trang?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]