Công Ty TNHH Sup Club

[ad_1]

Công Ty TNHH Sup Club

Cong Ty TNHH Sup Club
Mã Số Thuế: 4201960938
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 1/10 Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 28-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sup Club

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sup Club?

✓ Trả lời: 4201960938

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sup Club?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sup Club chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sup Club?

✓ Trả lời: 1/10 Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Sup Club là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thanh Hải

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sup Club?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]