Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Thành Nt

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Thành Nt

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Lien Thanh Nt
Mã Số Thuế: 4201960913
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 65/5 Ngô Đến, tổ 10 Sơn Thủy, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 28-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Trần Thị Lương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Thành Nt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Thành Nt?

✓ Trả lời: 4201960913

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Thành Nt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Thành Nt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Thành Nt?

✓ Trả lời: 65/5 Ngô Đến, tổ 10 Sơn Thủy, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Thành Nt là ai?

✓ Trả lời: Trần Thị Lương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Thành Nt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]