Công Ty TNHH MTV Thể Thao Trang Sport

[ad_1]

Công Ty TNHH MTV Thể Thao Trang Sport

Cong Ty TNHH MTV The Thao Trang Sport
Mã Số Thuế: 4201960945
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 11 Cao Bá Quát, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 28-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Châu Thị Trang
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH MTV Thể Thao Trang Sport

Mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Thể Thao Trang Sport?

✓ Trả lời: 4201960945

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH MTV Thể Thao Trang Sport?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH MTV Thể Thao Trang Sport chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH MTV Thể Thao Trang Sport?

✓ Trả lời: 11 Cao Bá Quát, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH MTV Thể Thao Trang Sport là ai?

✓ Trả lời: Châu Thị Trang

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH MTV Thể Thao Trang Sport?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]