Trường Tiểu học Vạn Thắng 1

[ad_1]

Trường Tiểu học Vạn Thắng 1

Tiếng Anh:

Trường Tiểu học Vạn Thắng 1

Truong Tieu hoc Van Thang 1
Mã Số Thuế: 4200867534
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Quãng Hội, Vạn Thắng – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Vạn Ninh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Tổng số nhân viên trong công ty: 36
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành
Ngành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Những câu hỏi liên quan tới Trường Tiểu học Vạn Thắng 1

Mã số thuế của Trường Tiểu học Vạn Thắng 1?

✓ Trả lời: 4200867534

Số điện thoại liên hệ Trường Tiểu học Vạn Thắng 1?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trường Tiểu học Vạn Thắng 1 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trường Tiểu học Vạn Thắng 1?

✓ Trả lời: Quãng Hội, Vạn Thắng – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa

Giám đốc của Trường Tiểu học Vạn Thắng 1 là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thành

Ngành nghề chính của Trường Tiểu học Vạn Thắng 1?

✓ Trả lời: Giáo dục tiểu học

[ad_2]