Trường Tiểu học Vạn Giã 3

[ad_1]

Trường Tiểu học Vạn Giã 3

Tiếng Anh:

Trường Tiểu học Vạn Giã 3

Truong Tieu hoc Van Gia 3
Mã Số Thuế: 4200867541
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ dân phố số 15, TT Vạn Giã – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Vạn Ninh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Lữ Ngọc Minh
Ngành nghề chính: Giáo dục tiểu học

Những câu hỏi liên quan tới Trường Tiểu học Vạn Giã 3

Mã số thuế của Trường Tiểu học Vạn Giã 3?

✓ Trả lời: 4200867541

Số điện thoại liên hệ Trường Tiểu học Vạn Giã 3?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trường Tiểu học Vạn Giã 3 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trường Tiểu học Vạn Giã 3?

✓ Trả lời: Tổ dân phố số 15, TT Vạn Giã – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa

Giám đốc của Trường Tiểu học Vạn Giã 3 là ai?

✓ Trả lời: Lữ Ngọc Minh

Ngành nghề chính của Trường Tiểu học Vạn Giã 3?

✓ Trả lời: Giáo dục tiểu học

[ad_2]