Hạt Kiểm lâm Nha Trang

[ad_1]

Hạt Kiểm lâm Nha Trang

Hat Kiem lam Nha Trang
Mã Số Thuế: 4201058487
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 09 Ngô Sỹ Liên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-02-2002
Tổng số nhân viên trong công ty: 14
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Hoàng Nguyên
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Hạt Kiểm lâm Nha Trang

Mã số thuế của Hạt Kiểm lâm Nha Trang?

✓ Trả lời: 4201058487

Số điện thoại liên hệ Hạt Kiểm lâm Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Hạt Kiểm lâm Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Hạt Kiểm lâm Nha Trang?

✓ Trả lời: 09 Ngô Sỹ Liên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Hạt Kiểm lâm Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Nguyên

Ngành nghề chính của Hạt Kiểm lâm Nha Trang?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]