Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Sản xuất Quyết Tiến

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Sản xuất Quyết Tiến

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thuong mai San xuat Quyet Tien
Mã Số Thuế: 4200728298
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 15/4 Lương Thế Vinh, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 09-01-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-02-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Đỗ Hồng Tiến Đỗ Hồng Tiến
Ngành nghề chính: Tái chế phế liệu

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Sản xuất Quyết Tiến

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Sản xuất Quyết Tiến?

✓ Trả lời: 4200728298

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Sản xuất Quyết Tiến?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Sản xuất Quyết Tiến chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Sản xuất Quyết Tiến?

✓ Trả lời: 15/4 Lương Thế Vinh, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Sản xuất Quyết Tiến là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Hồng Tiến Đỗ Hồng Tiến

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Sản xuất Quyết Tiến?

✓ Trả lời: Tái chế phế liệu

[ad_2]