DNTN Việt Hùng (nộp tiền thuê đất)

[ad_1]

DNTN Việt Hùng (nộp tiền thuê đất)

DNTN Viet Hung (nop tien thue dat)
Mã Số Thuế: 4200351387-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tân Thành – Cam Thành Bắc – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-01-1999
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Giáp Thị Xuân Lan Giáp Thị Xuân Lan
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Việt Hùng (nộp tiền thuê đất)

Mã số thuế của DNTN Việt Hùng (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: 4200351387-001

Số điện thoại liên hệ DNTN Việt Hùng (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Việt Hùng (nộp tiền thuê đất) chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Việt Hùng (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: Tân Thành – Cam Thành Bắc – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Việt Hùng (nộp tiền thuê đất) là ai?

✓ Trả lời: Giáp Thị Xuân Lan Giáp Thị Xuân Lan

Ngành nghề chính của DNTN Việt Hùng (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: Bán buôn chuyên doanh khác

[ad_2]