Công ty TNHH ánh Ngọc (nộp tiền thuê đất)

[ad_1]

Công ty TNHH ánh Ngọc (nộp tiền thuê đất)

Cong ty TNHH anh Ngoc (nop tien thue dat)
Mã Số Thuế: 4200764306-002
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 76A Trịnh Phong, Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-09-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 35
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Quang
Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH ánh Ngọc (nộp tiền thuê đất)

Mã số thuế của Công ty TNHH ánh Ngọc (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: 4200764306-002

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH ánh Ngọc (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH ánh Ngọc (nộp tiền thuê đất) chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH ánh Ngọc (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: 76A Trịnh Phong, Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH ánh Ngọc (nộp tiền thuê đất) là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Sỹ Quang

Ngành nghề chính của Công ty TNHH ánh Ngọc (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: Vận tải đường bộ khác

[ad_2]