DNTN Nguyễn Quốc Tuấn

[ad_1]

DNTN Nguyễn Quốc Tuấn

DNTN Nguyen Quoc Tuan
Mã Số Thuế: 4201120488
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 34 Củ Chi, Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 08-10-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-11-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ái Liên Nguyễn Thị ái Liên
Ngành nghề chính: Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Nguyễn Quốc Tuấn

Mã số thuế của DNTN Nguyễn Quốc Tuấn?

✓ Trả lời: 4201120488

Số điện thoại liên hệ DNTN Nguyễn Quốc Tuấn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Nguyễn Quốc Tuấn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Nguyễn Quốc Tuấn?

✓ Trả lời: 34 Củ Chi, Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Nguyễn Quốc Tuấn là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị ái Liên Nguyễn Thị ái Liên

Ngành nghề chính của DNTN Nguyễn Quốc Tuấn?

✓ Trả lời: Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản

[ad_2]