Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Song Anh

[ad_1]

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Song Anh

Cong ty TNHH Thuong mai Dich vu Song Anh
Mã Số Thuế: 4201120512
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 28 Bắc Sơn, Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 08-10-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2010
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo Giang Nguyễn Thị Thảo Giang
Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Song Anh

Mã số thuế của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Song Anh?

✓ Trả lời: 4201120512

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Song Anh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Song Anh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Song Anh?

✓ Trả lời: 28 Bắc Sơn, Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Song Anh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Thảo Giang Nguyễn Thị Thảo Giang

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Song Anh?

✓ Trả lời: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy

[ad_2]