Công ty TNHH Thái Bình Window

[ad_1]

Công ty TNHH Thái Bình Window

Cong ty TNHH Thai Binh Window
Mã Số Thuế: 4201054806
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: E3 Lương Bắc Bằng, Vĩnh Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 11-06-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-06-2009
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Lê Trường Giang Lê Trường Giang
Ngành nghề chính: Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Thái Bình Window

Mã số thuế của Công ty TNHH Thái Bình Window?

✓ Trả lời: 4201054806

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Thái Bình Window?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Thái Bình Window chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thái Bình Window?

✓ Trả lời: E3 Lương Bắc Bằng, Vĩnh Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Thái Bình Window là ai?

✓ Trả lời: Lê Trường Giang Lê Trường Giang

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Thái Bình Window?

✓ Trả lời: Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]