Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải á Châu

[ad_1]

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải á Châu

Cong ty TNHH Dich vu Hang Hai a Chau
Mã Số Thuế: 4201054732
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 1/1 Thôn Lương Sơn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 11-06-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-06-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 30
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Ngô Dò Ngô Dò
Ngành nghề chính: Đóng tàu và thuyền

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải á Châu

Mã số thuế của Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải á Châu?

✓ Trả lời: 4201054732

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải á Châu?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải á Châu chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải á Châu?

✓ Trả lời: 1/1 Thôn Lương Sơn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải á Châu là ai?

✓ Trả lời: Ngô Dò Ngô Dò

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải á Châu?

✓ Trả lời: Đóng tàu và thuyền

[ad_2]