Công Ty TNHH Tập Đoàn Y Tế Cung Đình

[ad_1]

Công Ty TNHH Tập Đoàn Y Tế Cung Đình

Tiếng Anh:

THE ROYAL MEDICAL GROUP COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Tap Doan Y Te Cung Dinh
Mã Số Thuế: 4201956547
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 50 Trường Sa, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 26-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Thái Tấn Nhã
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tập Đoàn Y Tế Cung Đình

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tập Đoàn Y Tế Cung Đình?

✓ Trả lời: 4201956547

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tập Đoàn Y Tế Cung Đình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tập Đoàn Y Tế Cung Đình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tập Đoàn Y Tế Cung Đình?

✓ Trả lời: 50 Trường Sa, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Tập Đoàn Y Tế Cung Đình là ai?

✓ Trả lời: Thái Tấn Nhã

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tập Đoàn Y Tế Cung Đình?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]