Công Ty TNHH Focus Travel

[ad_1]

Công Ty TNHH Focus Travel

Cong Ty TNHH Focus Travel
Mã Số Thuế: 4201956561
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 13 Phạm Cợt, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 26-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: VĂNG PHẠM HOÀI MY
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Focus Travel

Mã số thuế của Công Ty TNHH Focus Travel?

✓ Trả lời: 4201956561

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Focus Travel?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Focus Travel chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Focus Travel?

✓ Trả lời: 13 Phạm Cợt, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Focus Travel là ai?

✓ Trả lời: VĂNG PHẠM HOÀI MY

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Focus Travel?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]