Công ty TNHH PNT

[ad_1]

Công ty TNHH PNT

Cong ty TNHH PNT
Mã Số Thuế: 4201120086
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: tổ dân phố 5, thị trấn Diên Khánh – Thị trấn Diên Khánh – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 07-10-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Diên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-10-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Lê Thị Bảy Lê Thị Bảy
Ngành nghề chính: Trồng cây hàng năm khác

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH PNT

Mã số thuế của Công ty TNHH PNT?

✓ Trả lời: 4201120086

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH PNT?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH PNT chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH PNT?

✓ Trả lời: tổ dân phố 5, thị trấn Diên Khánh – Thị trấn Diên Khánh – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH PNT là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Bảy Lê Thị Bảy

Ngành nghề chính của Công ty TNHH PNT?

✓ Trả lời: Trồng cây hàng năm khác

[ad_2]