Công ty cổ phần Phát Quang Hiền

[ad_1]

Công ty cổ phần Phát Quang Hiền

Cong ty co phan Phat Quang Hien
Mã Số Thuế: 4200665866
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 100/4 Trần Bình Trọng, Phước Tiến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 23-11-2006
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-12-2006
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2006
Người đại diện pháp luật: Đặng Bá Quang Đặng Bá Quang
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Những câu hỏi liên quan tới Công ty cổ phần Phát Quang Hiền

Mã số thuế của Công ty cổ phần Phát Quang Hiền?

✓ Trả lời: 4200665866

Số điện thoại liên hệ Công ty cổ phần Phát Quang Hiền?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty cổ phần Phát Quang Hiền chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Phát Quang Hiền?

✓ Trả lời: 100/4 Trần Bình Trọng, Phước Tiến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty cổ phần Phát Quang Hiền là ai?

✓ Trả lời: Đặng Bá Quang Đặng Bá Quang

Ngành nghề chính của Công ty cổ phần Phát Quang Hiền?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

[ad_2]