Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Trung Đức

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Trung Đức

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thuong mai Dich vu Trung Duc
Mã Số Thuế: 4201120897
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Km40 quốc lộ 1A, thôn Yên Hòa – Thị trấn Cam Đức – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 12-10-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Cam Lâm
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-11-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Đặng Tuấn Hải Đặng Tuấn Hải
Ngành nghề chính: Bán mô tô, xe máy

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Trung Đức

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Trung Đức?

✓ Trả lời: 4201120897

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Trung Đức?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Trung Đức chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Trung Đức?

✓ Trả lời: Km40 quốc lộ 1A, thôn Yên Hòa – Thị trấn Cam Đức – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Trung Đức là ai?

✓ Trả lời: Đặng Tuấn Hải Đặng Tuấn Hải

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Trung Đức?

✓ Trả lời: Bán mô tô, xe máy

[ad_2]