Công ty cổ phần chế biến gỗ Việt Đức

[ad_1]

Công ty cổ phần chế biến gỗ Việt Đức

Cong ty co phan che bien go Viet Duc
Mã Số Thuế: 4200454248-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Diên Lạc – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Diên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Những câu hỏi liên quan tới Công ty cổ phần chế biến gỗ Việt Đức

Mã số thuế của Công ty cổ phần chế biến gỗ Việt Đức?

✓ Trả lời: 4200454248-001

Số điện thoại liên hệ Công ty cổ phần chế biến gỗ Việt Đức?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty cổ phần chế biến gỗ Việt Đức chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần chế biến gỗ Việt Đức?

✓ Trả lời: Diên Lạc – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty cổ phần chế biến gỗ Việt Đức là ai?

✓ Trả lời: Trần Văn Hùng

Ngành nghề chính của Công ty cổ phần chế biến gỗ Việt Đức?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

[ad_2]