Công Ty TNHH Covaco

[ad_1]

Công Ty TNHH Covaco

Tiếng Anh:

COVACO COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Covaco
Mã Số Thuế: 4201961498
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 144 Võ Trứ, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 04-08-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 04-08-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Hồ Nguyên Phương Thảo
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Covaco

Mã số thuế của Công Ty TNHH Covaco?

✓ Trả lời: 4201961498

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Covaco?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Covaco chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Covaco?

✓ Trả lời: 144 Võ Trứ, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Covaco là ai?

✓ Trả lời: Hồ Nguyên Phương Thảo

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Covaco?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]