Công Ty TNHH Tm Dv Toàn Vũ

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm Dv Toàn Vũ

Cong Ty TNHH Tm Dv Toan Vu
Mã Số Thuế: 4201961378
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 71A Nguyễn Hữu Huân, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 03-08-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 03-08-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Vũ Đình Toàn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm Dv Toàn Vũ

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm Dv Toàn Vũ?

✓ Trả lời: 4201961378

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm Dv Toàn Vũ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm Dv Toàn Vũ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm Dv Toàn Vũ?

✓ Trả lời: 71A Nguyễn Hữu Huân, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Tm Dv Toàn Vũ là ai?

✓ Trả lời: Vũ Đình Toàn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm Dv Toàn Vũ?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]