Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Vt04

[ad_1]

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Vt04

Cong Ty TNHH Co Dien Lanh Vt04
Mã Số Thuế: 4201959153
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 86/2 Bắc Sơn, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 30-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 30-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: LÊ ĐỨC VŨ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Vt04

Mã số thuế của Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Vt04?

✓ Trả lời: 4201959153

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Vt04?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Vt04 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Vt04?

✓ Trả lời: 86/2 Bắc Sơn, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Vt04 là ai?

✓ Trả lời: LÊ ĐỨC VŨ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Vt04?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]