Công Ty TNHH Cube Corp

[ad_1]

Công Ty TNHH Cube Corp

Tiếng Anh:

CUBE CORP LIMITED LIABILITY COMPANY

Cong Ty TNHH Cube Corp
Mã Số Thuế: 4201959178
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 78 Tuệ Tĩnh, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Lê Văn Phú
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Cube Corp

Mã số thuế của Công Ty TNHH Cube Corp?

✓ Trả lời: 4201959178

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Cube Corp?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Cube Corp chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Cube Corp?

✓ Trả lời: 78 Tuệ Tĩnh, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Cube Corp là ai?

✓ Trả lời: Lê Văn Phú

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Cube Corp?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]