Công ty TNHH Chào Nha Trang

[ad_1]

Công ty TNHH Chào Nha Trang

Cong ty TNHH Chao Nha Trang
Mã Số Thuế: 4200739684
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 124 Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 12-03-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-03-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Hoàng Thái Dương Hoàng Thái Dương
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Chào Nha Trang

Mã số thuế của Công ty TNHH Chào Nha Trang?

✓ Trả lời: 4200739684

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Chào Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Chào Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Chào Nha Trang?

✓ Trả lời: 124 Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Chào Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Thái Dương Hoàng Thái Dương

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Chào Nha Trang?

✓ Trả lời: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]