Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Quang Nhật

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Quang Nhật

Doanh Nghiep Tu Nhan Hoang Quang Nhat
Mã Số Thuế: 4201459739
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 01/8 Hùng Vương – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 05-04-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-04-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Võ Văn Túy
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Quang Nhật

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Quang Nhật?

✓ Trả lời: 4201459739

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Quang Nhật?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Quang Nhật chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Quang Nhật?

✓ Trả lời: 01/8 Hùng Vương – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Quang Nhật là ai?

✓ Trả lời: Võ Văn Túy

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Quang Nhật?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]