Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Chí Hải

[ad_1]

Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Chí Hải

Chi nhanh Cong ty TNHH Thuong mai va Xuat nhap khau Chi Hai
Mã Số Thuế: 0304775954-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 66G Nguyễn Trãi, Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 21-09-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-10-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Hòa Phạm Thị Hòa
Ngành nghề chính: Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

Những câu hỏi liên quan tới Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Chí Hải

Mã số thuế của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Chí Hải?

✓ Trả lời: 0304775954-001

Số điện thoại liên hệ Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Chí Hải?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Chí Hải chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Chí Hải?

✓ Trả lời: 66G Nguyễn Trãi, Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Chí Hải là ai?

✓ Trả lời: Phạm Thị Hòa Phạm Thị Hòa

Ngành nghề chính của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Chí Hải?

✓ Trả lời: Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

[ad_2]