Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Gia Minh

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Gia Minh

Tiếng Anh:

GM TRAVEL

Cong Ty TNHH Thuong Mai Va Du Lich Gia Minh
Mã Số Thuế: 4201115093
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 74A Hùng Vương – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 22-09-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-09-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Xuân Nương Phạm Thị Xuân Nương
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Gia Minh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Gia Minh?

✓ Trả lời: 4201115093

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Gia Minh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Gia Minh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Gia Minh?

✓ Trả lời: 74A Hùng Vương – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Gia Minh là ai?

✓ Trả lời: Phạm Thị Xuân Nương Phạm Thị Xuân Nương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Gia Minh?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]