Chi nhánh Công ty TNHH Intertek Việt Nam tại Khánh Hoà


Chi nhánh Công ty TNHH Intertek Việt Nam tại Khánh Hoà

Chi nhanh Cong ty TNHH Intertek Viet Nam tai Khanh Hoa
Mã Số Thuế: 0100773892-003
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong đảo Mỹ Giang – Xã Ninh Phước – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 18-05-2012
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-04-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Nam Thanh Nguyễn Phan Chinh
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Chi nhánh Công ty TNHH Intertek Việt Nam tại Khánh Hoà

Mã số thuế của Chi nhánh Công ty TNHH Intertek Việt Nam tại Khánh Hoà?

✓ Trả lời: 0100773892-003

Số điện thoại liên hệ Chi nhánh Công ty TNHH Intertek Việt Nam tại Khánh Hoà?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi nhánh Công ty TNHH Intertek Việt Nam tại Khánh Hoà chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Công ty TNHH Intertek Việt Nam tại Khánh Hoà?

✓ Trả lời: Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong đảo Mỹ Giang – Xã Ninh Phước – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Giám đốc của Chi nhánh Công ty TNHH Intertek Việt Nam tại Khánh Hoà là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Nam Thanh Nguyễn Phan Chinh

Ngành nghề chính của Chi nhánh Công ty TNHH Intertek Việt Nam tại Khánh Hoà?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

Mega Nha Trang - Tất tần tạt du lịch Nha Trang
Logo
Enable registration in settings - general