Công ty TNHH Tân Điền

[ad_1]

Công ty TNHH Tân Điền

Cong ty TNHH Tan Dien
Mã Số Thuế: 4200726396
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 51 Thôn Tân Trung 3, Diên Điền – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 27-12-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Diên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-01-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Khoa Nguyễn Tiến Khoa
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Tân Điền

Mã số thuế của Công ty TNHH Tân Điền?

✓ Trả lời: 4200726396

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Tân Điền?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Tân Điền chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Tân Điền?

✓ Trả lời: 51 Thôn Tân Trung 3, Diên Điền – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Tân Điền là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Tiến Khoa Nguyễn Tiến Khoa

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Tân Điền?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]