Chi Nhánh công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Thái Bình Dương tại Nha Trang

[ad_1]

Chi Nhánh công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Thái Bình Dương tại Nha Trang

Tiếng Anh:

CONSTREXIM PACIFIC CHI NHANH NHA TRANG

Chi Nhanh cong ty co phan dau tu xay dung va thuong mai Thai Binh Duong tai Nha Trang
Mã Số Thuế: 0304240557-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 94/12 Nguyễn Thị Minh Khai, Phước Hoà – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 17-01-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-03-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Đình Thái Triệu Hán Huy
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Chi Nhánh công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Thái Bình Dương tại Nha Trang

Mã số thuế của Chi Nhánh công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Thái Bình Dương tại Nha Trang?

✓ Trả lời: 0304240557-001

Số điện thoại liên hệ Chi Nhánh công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Thái Bình Dương tại Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi Nhánh công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Thái Bình Dương tại Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi Nhánh công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Thái Bình Dương tại Nha Trang?

✓ Trả lời: 94/12 Nguyễn Thị Minh Khai, Phước Hoà – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Chi Nhánh công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Thái Bình Dương tại Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Đình Thái Triệu Hán Huy

Ngành nghề chính của Chi Nhánh công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Thái Bình Dương tại Nha Trang?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]