Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí Tại Nha Trang

[ad_1]

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí Tại Nha Trang

Tiếng Anh:

CN CôNG TY CP DV PHâN PHốI TổNG HợP DầU KHí TạI NHA TRANG

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Dich Vu Phan Phoi Tong Hop Dau Khi Tai Nha Trang
Mã Số Thuế: 0305482862-003
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 46 Trần Quý Cáp – Phường Vạn Thắng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 28-02-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-02-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hoàng Nguyễn Thế Hoàng
Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Những câu hỏi liên quan tới Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí Tại Nha Trang

Mã số thuế của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí Tại Nha Trang?

✓ Trả lời: 0305482862-003

Số điện thoại liên hệ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí Tại Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí Tại Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí Tại Nha Trang?

✓ Trả lời: 46 Trần Quý Cáp – Phường Vạn Thắng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí Tại Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thế Hoàng Nguyễn Thế Hoàng

Ngành nghề chính của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí Tại Nha Trang?

✓ Trả lời: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

[ad_2]