Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Đường Thủy Mê Kông

[ad_1]

Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Đường Thủy Mê Kông

Van Phong Dai Dien Cong Ty TNHH Duong Thuy Me Kong
Mã Số Thuế: 0309748633-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 35 đường số 6C – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 07-09-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-09-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 2
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Trịnh Tứ Hằng
Ngành nghề chính: Vận tải hành khách ven biển và viễn dương

Những câu hỏi liên quan tới Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Đường Thủy Mê Kông

Mã số thuế của Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Đường Thủy Mê Kông?

✓ Trả lời: 0309748633-001

Số điện thoại liên hệ Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Đường Thủy Mê Kông?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Đường Thủy Mê Kông chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Đường Thủy Mê Kông?

✓ Trả lời: 35 đường số 6C – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Đường Thủy Mê Kông là ai?

✓ Trả lời: Trịnh Tứ Hằng

Ngành nghề chính của Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Đường Thủy Mê Kông?

✓ Trả lời: Vận tải hành khách ven biển và viễn dương

[ad_2]