Trường THPT Nguyễn Huệ

[ad_1]

Trường THPT Nguyễn Huệ

Tiếng Anh:

Trường THPT Nguyễn Huệ

Truong THPT Nguyen Hue
Mã Số Thuế: 4201113498
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Nghĩa Trung, Cam Đức – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Cam Lâm
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Vũ Thanh Xuân
Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Những câu hỏi liên quan tới Trường THPT Nguyễn Huệ

Mã số thuế của Trường THPT Nguyễn Huệ?

✓ Trả lời: 4201113498

Số điện thoại liên hệ Trường THPT Nguyễn Huệ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trường THPT Nguyễn Huệ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trường THPT Nguyễn Huệ?

✓ Trả lời: Nghĩa Trung, Cam Đức – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa

Giám đốc của Trường THPT Nguyễn Huệ là ai?

✓ Trả lời: Vũ Thanh Xuân

Ngành nghề chính của Trường THPT Nguyễn Huệ?

✓ Trả lời: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

[ad_2]