Trường dạy nghề Ninh Hoà

[ad_1]

Trường dạy nghề Ninh Hoà

Truong day nghe Ninh Hoa
Mã Số Thuế: 4200668352
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: QL1A, TT Ninh Hoà – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Ninh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Văn Đình Tri
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Trường dạy nghề Ninh Hoà

Mã số thuế của Trường dạy nghề Ninh Hoà?

✓ Trả lời: 4200668352

Số điện thoại liên hệ Trường dạy nghề Ninh Hoà?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trường dạy nghề Ninh Hoà chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trường dạy nghề Ninh Hoà?

✓ Trả lời: QL1A, TT Ninh Hoà – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Giám đốc của Trường dạy nghề Ninh Hoà là ai?

✓ Trả lời: Văn Đình Tri

Ngành nghề chính của Trường dạy nghề Ninh Hoà?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]