Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại-Dịch Vụ-Du Lịch Hằng Nga

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại-Dịch Vụ-Du Lịch Hằng Nga

Doanh Nghiep Tu Nhan Thuong Mai-Dich Vu-Du Lich Hang Nga
Mã Số Thuế: 4201472433
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 12/8 Lý Tự Trọng – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 24-04-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-04-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 2
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại-Dịch Vụ-Du Lịch Hằng Nga

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại-Dịch Vụ-Du Lịch Hằng Nga?

✓ Trả lời: 4201472433

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại-Dịch Vụ-Du Lịch Hằng Nga?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại-Dịch Vụ-Du Lịch Hằng Nga chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại-Dịch Vụ-Du Lịch Hằng Nga?

✓ Trả lời: 12/8 Lý Tự Trọng – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại-Dịch Vụ-Du Lịch Hằng Nga là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Nga

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại-Dịch Vụ-Du Lịch Hằng Nga?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]