DNTN Thương mại – Dịch vụ Minh Gia Phát

[ad_1]

DNTN Thương mại – Dịch vụ Minh Gia Phát

DNTN Thuong mai – Dich vu Minh Gia Phat
Mã Số Thuế: 4200461157
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 77 Lê Hồng Phong – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 27-05-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-07-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 1
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Khúc Anh Khoa Khúc Anh Khoa
Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Thương mại – Dịch vụ Minh Gia Phát

Mã số thuế của DNTN Thương mại – Dịch vụ Minh Gia Phát?

✓ Trả lời: 4200461157

Số điện thoại liên hệ DNTN Thương mại – Dịch vụ Minh Gia Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Thương mại – Dịch vụ Minh Gia Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Thương mại – Dịch vụ Minh Gia Phát?

✓ Trả lời: 77 Lê Hồng Phong – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Thương mại – Dịch vụ Minh Gia Phát là ai?

✓ Trả lời: Khúc Anh Khoa Khúc Anh Khoa

Ngành nghề chính của DNTN Thương mại – Dịch vụ Minh Gia Phát?

✓ Trả lời: Vận tải đường bộ khác

[ad_2]