DNTN Thu Hiền

[ad_1]

DNTN Thu Hiền

DNTN Thu Hien
Mã Số Thuế: 4200663153
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 96B1/19 Trần Phú, Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 05-04-2006
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2006
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Thị Ngọc
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Thu Hiền

Mã số thuế của DNTN Thu Hiền?

✓ Trả lời: 4200663153

Số điện thoại liên hệ DNTN Thu Hiền?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Thu Hiền chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Thu Hiền?

✓ Trả lời: 96B1/19 Trần Phú, Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Thu Hiền là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Thị Ngọc

Ngành nghề chính của DNTN Thu Hiền?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]