DNTN khách sạn Bông Sen

[ad_1]

DNTN khách sạn Bông Sen

DNTN khach san Bong Sen
Mã Số Thuế: 4200666700
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 17/11 Hoàng Hoa Thám – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 04-12-2006
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2006
Người đại diện pháp luật: Phạm Trọng Dũng Phạm Trọng Dũng
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới DNTN khách sạn Bông Sen

Mã số thuế của DNTN khách sạn Bông Sen?

✓ Trả lời: 4200666700

Số điện thoại liên hệ DNTN khách sạn Bông Sen?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN khách sạn Bông Sen chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN khách sạn Bông Sen?

✓ Trả lời: 17/11 Hoàng Hoa Thám – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN khách sạn Bông Sen là ai?

✓ Trả lời: Phạm Trọng Dũng Phạm Trọng Dũng

Ngành nghề chính của DNTN khách sạn Bông Sen?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]