Công ty TNHH viễn thông Đình Khiêm

[ad_1]

Công ty TNHH viễn thông Đình Khiêm

Cong ty TNHH vien thong Dinh Khiem
Mã Số Thuế: 4200676508
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 8A Vân Đồn, Phước Hoà – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 02-02-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-02-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Trần Đình Khiêm Trần Đình Khiêm
Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH viễn thông Đình Khiêm

Mã số thuế của Công ty TNHH viễn thông Đình Khiêm?

✓ Trả lời: 4200676508

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH viễn thông Đình Khiêm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH viễn thông Đình Khiêm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH viễn thông Đình Khiêm?

✓ Trả lời: 8A Vân Đồn, Phước Hoà – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH viễn thông Đình Khiêm là ai?

✓ Trả lời: Trần Đình Khiêm Trần Đình Khiêm

Ngành nghề chính của Công ty TNHH viễn thông Đình Khiêm?

✓ Trả lời: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy

[ad_2]