Công Ty TNHH Vận Tải – Xây Dựng Tiến Thành

[ad_1]

Công Ty TNHH Vận Tải – Xây Dựng Tiến Thành

Cong Ty TNHH Van Tai – Xay Dung Tien Thanh
Mã Số Thuế: 4201950721
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Phú Nông, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 09-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Vận Tải – Xây Dựng Tiến Thành

Mã số thuế của Công Ty TNHH Vận Tải – Xây Dựng Tiến Thành?

✓ Trả lời: 4201950721

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Vận Tải – Xây Dựng Tiến Thành?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Vận Tải – Xây Dựng Tiến Thành chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Vận Tải – Xây Dựng Tiến Thành?

✓ Trả lời: Thôn Phú Nông, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Vận Tải – Xây Dựng Tiến Thành là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thành

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Vận Tải – Xây Dựng Tiến Thành?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]