Công Ty TNHH Vận Tải-Du Lịch Đoàn Anh

[ad_1]

Công Ty TNHH Vận Tải-Du Lịch Đoàn Anh

Cong Ty TNHH Van Tai-Du Lich Doan Anh
Mã Số Thuế: 4201473010
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 09 Nguyễn Hữu Huân – Phường Phước Tiến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 25-04-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-04-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Lê Thị Nga Lê Thị Nga
Ngành nghề chính: Vận tải hành khách đường bộ khác

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Vận Tải-Du Lịch Đoàn Anh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Vận Tải-Du Lịch Đoàn Anh?

✓ Trả lời: 4201473010

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Vận Tải-Du Lịch Đoàn Anh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Vận Tải-Du Lịch Đoàn Anh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Vận Tải-Du Lịch Đoàn Anh?

✓ Trả lời: 09 Nguyễn Hữu Huân – Phường Phước Tiến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Vận Tải-Du Lịch Đoàn Anh là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Nga Lê Thị Nga

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Vận Tải-Du Lịch Đoàn Anh?

✓ Trả lời: Vận tải hành khách đường bộ khác

[ad_2]