Công Ty TNHH Tổng Hợp – Xây Dựng Gia Tiến

[ad_1]

Công Ty TNHH Tổng Hợp – Xây Dựng Gia Tiến

Cong Ty TNHH Tong Hop – Xay Dung Gia Tien
Mã Số Thuế: 4201960279
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 520 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 19-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Trung
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tổng Hợp – Xây Dựng Gia Tiến

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tổng Hợp – Xây Dựng Gia Tiến?

✓ Trả lời: 4201960279

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tổng Hợp – Xây Dựng Gia Tiến?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tổng Hợp – Xây Dựng Gia Tiến chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tổng Hợp – Xây Dựng Gia Tiến?

✓ Trả lời: 520 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Tổng Hợp – Xây Dựng Gia Tiến là ai?

✓ Trả lời: Đặng Văn Trung

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tổng Hợp – Xây Dựng Gia Tiến?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]